Switch archetypes to new-style Elements
authorJeremy Stanley <fungi@yuggoth.org>
Fri, 10 Nov 2017 02:09:44 +0000 (02:09 +0000)
committerJeremy Stanley <fungi@yuggoth.org>
Fri, 10 Nov 2017 02:09:44 +0000 (02:09 +0000)
commitc4e35cb2515d57a6a562ecf9803769a55a220692
tree85ecfb9475439eeba6792cf81c91fa47c959821c
parentb47129ad779aee1708e092e0538d7301c38aa850
Switch archetypes to new-style Elements

Apply the new data model to archetypes.
mudpy/misc.py
share/archetype.yaml